Προσωπικά στοιχεία

Ι. Προσωπικά Στοιχεία

Επώνυμο : Μαρούγκας

Όνομα: Νικόλαος

Όνομα Πατρός: Νικήτας

Τόπος Γεννήσεως: Αθήνα

 ΙΙ. Εκπαίδευση – Τίτλοι Σπουδών

Πτυχίο της Ιατρικης Σχολής του Πανεσπιστημίου ALBERT SZENT-GYORGYI, ΟΥΓΓΑΡΙΑ (ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ) με βαθμό <<Λίαν Καλώς>> (8,88).

Αναγνώρηση τίτλου σπουδών από ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

 ΙΙΙ. Προϋπηρεσία

-Παθολόγος Κεντρικής Υγειονομικής Υπηρεσίας Ε.Υ.Δ.Α.Π. , 1-6-2011 έως 31/05/2013.

-Παθολόγος Ο.Α.Ε.Ε. (ΤΕΒΕ), 1-1-2006 έως 31/12/2011.

-Ειδίκευση στην Παθολογία, συνολικής διάρκειας πέντε (5) ετών που απαιτούνται για την απόκτηση του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας της Παθολογίας (Γ.Ν.Α. <<Γ.Γεννηματάς>>, 14-6-1999 έως 13-6-2004).

-Εκπλήρωση Υποχρεωτικής Υπηρεσίας Υπαίθρου (Π.Ι. Αρμένων Νομού Χανίων, 4-6-1996 έως 8-6-1997).

 V. Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ)