Δημοσιεύσεις & Ανακοινώσεις

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

1. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας, Αθήνα 4-7 Οκτωβρίου 2000.
Θέμα: Η ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗ 6 (IL-6) ΚΑΙ Η ΙΝΕΡΛΕΥΚΙΝΗ 8 (IL-8)  ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΜΠΥΡΕΤΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ.
2. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, Καλλιθέα Χαλκιδικής, 15-19 Οκτωβρίου 2000.
Θέμα: ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ ΟΡΟΥ.
3. 26ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 16-20 Μαΐου 2000.
Θέμα: ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ. ΕΜΠΕΙΡΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ.
4. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας, Αθήνα 1-5 Οκτωβρίου 2002.
Θέμα(Α): ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΣΠΙΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗΣ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟΥ ΑΕΕ.
Θέμα(Β): Η ΟΞΕΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ.
Θέμα(Γ): ΟΞΕΙΑ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.
5. Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 7-10 Νοεμβρίου 2002.
Θέμα(Α): Η ΑΛΙΑ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΕΙΟΤΗΤΑ.
Θέμα(Β): ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ ΘΥΡΟΕΙΔΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΟ ΑΕΕ.
6. 24ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Ρόδος 2-4 Οκτωβρίου 2003.
Θέμα: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ. ΜΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ.
7. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, Οκτώβριος 2003, τόμος 7 / τεύχος 5.
Θέμα: Η χρήση του <<ρυθμιστικού παράγοντα>> στη Κλινική Πράξη: Ρύθμιση της Δοσολογίας της Διγοξίνης για την Επίτευξη Θεραπευτικών Πλασματικών Επιπέδων.
8. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, Φεβρουάριος 2003, Τόμος 6 / τεύχος 9.
Θέμα: Νόσος του Gaucher: Βραχεία Ανασκόπηση και περιγραφή ενδιαφέρουσας περίπτωσης.
9. 65η Επιστημονική Συνάντηση, Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία, Αθήνα  , 13-15 Μαρτίου 2003.
Θέμα: Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ “ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ“ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΓΟΞΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ.
10. Ετήσιο 29ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα 20-24 Μαΐου 2003.
Θέμα(Α): ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ.
Θέμα(Β): ΣΧΕΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΣΕ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.
11. 4th Congress of the European Federation of Internal Medicine, Berlin  Germany  . September 10-13th 2003.
Θέμα: Relation between seventy of stroke and serum Troponin T concentrations.
12. 8Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας Αθήνα, 22-24 Ιανουαρίου 2004.
Θέμα(Α): ΧΡΗΣΗ Η ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΕΛΚΩΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.
Θέμα(Β): ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ, ΑΙΤΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ.
Θέμα(Γ): ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.
Θέμα(Δ): ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΥ PROFILE ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 70 ΕΤΩΝ, ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 3-ΒΑΘΜΙΩΝ ΝΟΝΟΚΟΜΕΙΩΝ.
Θέμα(Ε): ΑΙΜΟΡΑΓΙΕΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ.
13. 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Prague Czech Republic, May 1-4th 2004.
Θέμα: Usefulness of plasma procalcitonin (PCT) in diagnosis of Microbial infection among adult patients.